వదిన తొ సరసం

telugu sex stories “వదిన తొ సరసం” మరుసటి ఉదయము నేను లేచె సరికి పక్కన ఎవరూ .లేరు… నేను ఫ్రెషప్ అయ్యాను
“రెయ్ నువ్వు టిఫ్ఫిన్ తింటె మనము బయలుదెరదాము” అన్నాది అక్క
“అప్పుడెనా” అన్నాను
“ఇంకా ఎవరినైనా ఎక్కాల..” అన్నాది అక్క
“చి పోవె..రాత్రి నువ్వూ ఎక్కించుకున్నావుగా” అన్నాను
“కాని నాకు ఒక రౌండె జరిగింది…అదీ ఒకదానిలొనే..మీలాగ రెండు సార్లు..రెండు బొక్కలొను అవ్వలెదు” అన్నాను
“మరి రాత్రి చెప్తె నీ రెండొ బొక్కలొ పెట్టెవాడిని కదా..” అన్నాను
“అప్పటికె అలిసిపొయవు..ఎందుకలె అని..”
అన్నాది అక్క
“అప్పటికి నేను నీ వైపె తిరిగి పొడుకున్నాను.
.నీ బాయలు మీద చెయ్యి వేసి పొడుకున్నాను” అన్నాను
“నాకు నిద్ర రాకపొతె నిన్ను లెపుదాము అని నీ వైపు తిరిగాను..నువ్వు బాగా నిద్రపొతున్నవు..” అన్నాది
“ఎంటి పొదున్నె అక్క-తమ్ముదు ముచ్ఛట్లు..” అని అత్త వచ్ఛింది..
“రాత్రి జరిగిన రౌండ్స్ గురుంచి మట్లాడుకుంటున్నాము” అన్నాను
“ఆపు సిగ్గులెకుండా.” అన్నది అక్క
“మీరు అద్రుష్థవంతులు..బంగారం లాంటి తమ్ముడు వున్నాడు..మీ తమ్ముడు ఒక్కడు చాలు పొల్లాల్ని దున్నటానికి..” అన్నది అత్త
“ఇప్పటి వరుకూ మా పొల్లాలె దున్నాడు..ఇప్పుడు మీ పొలము…మీ కూతురి పొలము కూడా దున్నుతాడు.. తొడుగా మా అన్నయ కూడా వస్తాడు” అన్నాది అక్క
“నాకు అన్నయా.. అన్నయ్య కు నేను తొడుగా వుంటామ” అన్నాను
అత్త నవ్వి.. అక్కకి కుంకుమ బొట్టు పెట్టి..చీర జాకెట్ పెట్టింది…నాకు డబ్బులు ఇచ్ఛారు..
“ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవన్ని..మేము మీ ఇంటి వాల్లమె కదా..” అన్నాది
“మా ఇంటి వాళ్ళు కబ్బటె ఇచ్ఛాము..వుంచండి..” అని వెల్లిపొయింది
“రాత్రి నువ్వు మామతొ పొడుకున్నందుకు..నేను అత్తతొ పొడుకున్నదుకు ఇచారెమొ..” అన్నాను
అక్క నన్ను కొపంగా చూసింది

వదిన తొ సరసం


అన్నయ, వదిన, అక్క నేను బయలుదేరాము…
“చిన్నా..నన్ను మా ఇంటి దగ్గర దింపు..” అన్నాది అక్క
“ఇంటికి వచ్ఛి వెళ్ళవె..” అన్నాడు అన్నయ్య
“అవునండి ఇంటికి వచ్ఛి వెళ్ళండి..” అన్నాది వదిన
“లెదు మా ఇంటికి వెలతాను..ఇంట్లొ మా ఆయన,మామగారు వున్నరు..ఎం వొండుకుంటున్నరొ..ఎమి తింటున్నరొ..” అన్నాది అక్క
“నాకు తెలిసి నీ బాద.. మీ ఆయన,మామగారు ఎవరిని ఎక్కుతున్నారొ అని నీ బయము..” అన్నాను
“చూడరా పెద్దొడా..చిన్నొడు ఎలాగ అంటున్నాడొ..మీరు ఎమి అనుకునా పర్లెదు..నన్ను మా ఇంటి దగ్గర దింపు..” అన్నాది అక్క
అక్కని ఇంటి దగ్గర దింపి…మేము మా ఇంటికి వెల్లిపొయాము..
నేను నా రూం లొ కూర్చుని ఆఫిసు పని చేసుకుంటె వదిన స్నాక్స్ తీసుకుని వచ్ఛింది..
వదిన సారీలొ వచ్ఛింది..వదిన పింక్ సారీలొ బ్లాక్ జాకెట్ లొ వచ్ఛింది.. అది స్లీవ్ లెస్ జాకెట్..
వదిన అందమైన బుజాలు తెల్లగ కనిపిస్తున్నాయి..చీర బొడ్డు కిందకె వుంది..పల్చటి చీరలొంచి భొడ్డు కనిపిస్తుంది..
నేను వదినను దగ్గరకు లాగుకుని హత్తుకున్నాను
“హెయ్ వద్దు నన్ను.. ఎమి చెయ్యొదు..” అన్నాది
“ఇప్పటికి ఒంటరిగా దొరికావు..ఎమి చెయ్యి కుండా ఎల వుండాలి..” అన్నాను
“ఈ ర్రొజు నాకు మీ నాన్నగారితొ శొబనము అంట..రెపు నీతొ అంట..ఇంకా ఒక్క రోజు ఆగు..” అన్నాది వదిన నాకు సహకరిస్తూనె.
“మా అచారము ప్రకారం మొదటి రాత్రి మాత్రమె నీ మొగుడు దెంగాలి..తర్వత ఎవరు ఎలా దెంగిన పర్లేదు..రా” అన్నాను
“అత్తగారికి తెలిస్తె..తిడతారు…అందరికి తెలిసిన బాగోదు..” అన్నాది
“పొని..పై పై పనులు కానిద్దాము..” అన్నాను
“ఎమొ పండు రుచి చూసి వదెలెస్తావా.. రుచి నచ్చితె మొత్తం కావలంటావు..” అన్నాది
“ప్లీస్ పైపైనె..” అన్నాను గట్టిగ హద్దుకుంటూ..
“సరె అత్తగారికి చిన్నా తొ కుబుర్లు చెపుకుంటూ..తన రూం లొ వుంటాను అని చెప్పి వస్తాను” అన్నాది
“నా గురుంచి మా అమ్మకి బాగా తెలుసు..ఒక్కసారీ నువ్వు బయటకు వెళ్ళితె నిన్ను అమ్మ లొపలికి పంపదు..” అన్నాను

ఇద్దర్ము ఎదురు ఎదురు గ కూర్చున్నాము
“సరె ఎమన్నా కబుర్లు చెప్పు..” అన్నాది
నేను తన చెవులను నలిపాను…తన చెతులను ముద్దు పెట్టుకున్న్నను…తన బుగ్గలని నిమిరాను
“కబుర్లు నీ దగ్గర వుంటాయీ..రెండు రాత్రులు అయ్యాయి నువ్వె చెప్పూ” అన్నాను
“మీ అన్నయ ఎలా చెస్తాడొ నీకు తెలుసుగా..” అన్నాది
“అమ్మని, అక్కని ఐతె ఎలా చెస్తాడొ తెలుసు…” అన్నాను
“వాళ్ళ లాగె నన్ను చేసాడు” అన్నాది
తన మొహం మీద పడుతున్న వెంట్రుకలను తన చెవుల మీద పెట్టాను
తన నుదిట మీద నా వేలు పెట్టి…నా వేలును తన ముక్క, పెదాల మీద్ద, గెడ్డం మీద రాసాను
నేను అలా చేస్తుంటె వదిన కళ్ళు మూసుకుని “హ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్ ” సౌండ్స్ చెస్తుంది…
“అమ్మ, వదిన అంటె చిన్నపటి నుంచి వాడికి తెలుసు..నువ్వు కొత్త కదా..ఎలా చెసాడొ చెప్పు..” అన్నాను
“బాగనె చెసాడు..ఊపిరి అడ నివ్వలేదు..

నాకు అలా చెయ్యట్టం కొత్తగా వుంది..” అన్నాది
“సరసాలుతొ మొదలు పెట్టరా..లేక డైరెక్ట్ కార్యము లొకి దిగి పొయారా” అన్నాను
“సరసాలు ఎమి లేవు..డైరెక్ట్ గ పనిలొకి దిగి పోయాడు..మీ అన్నయ” అన్నాది
“ముందు ఎమి జరిగింది..” అన్నాను
నేను వదినని దగ్గరికి తీసుకుని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను..
ముద్దు పెట్టుకున్న తర్వాతా. వదిన పొడుకున్నాది..
వదిన అలా పొడుకుంటె.. వదిన ఊపిరి పీలిస్తునప్పుడల్లా వదిన సొల్లు పైకి కిందకు కదులుతున్నాయి
నేను మళ్ళీ వదిన మీదకు వెళ్ళి, వదిన కి లిప్ కిస్స్ చేసాను.. బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టను
పైట తప్పించి..జాకెట్ మీదె వదిన బాయలను ముద్దు పెట్టుకున్నాను….గాట్టిగా పిండాను
“ఇలాగె ముందు బాయలు పిండెసాడు..” అన్నాది
తన బొడ్డు గుడ్రంగా లొతుగా వుంది..అక్కడ కొంచెం సేపు ముద్దులు పెట్టను
వదిన చీరను తన తొడలు వరుకు లేపాను..
తన తొడల నుంచి కింద పదాలు వరుకూ.. ముద్దులు పెట్టను..నెను మంచము మీద కూర్చున్నను..
“నీ తొడలు..బంగారం లాగ మెరిసిపొతుంది.. నీ స్కిన్ కలర్ అద్బుతము…..బాయలు పిండిన తర్వాత..ఎమి చేసాడు” అన్నాను
వదిన నా ఎదురుగ వచ్ఛి తన మొకాళ్ళు మీద నుంచిని..నన్ను దగ్గరికి తీసుకుంది
తన చేతులు నా తలలొ పెట్టి నా మొహాని పట్టుకుని నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టింది
రెండు చేతులు నా మెడ మీద వేసి తనకి గట్టిగ హద్దుకుంది..నేను ఒక చేతిని తన ఒక సొల్లు మీద వేసి పిసికుతూ..ఇంకొ సొల్లు ని జాకెట్ మీదుగానె ముద్ద్దడుతున్నాను
నేను తన మెడ మీద ముద్దులు పెట్టాను..చేతులు పిర్రలు మీద వేసి పిర్రలను పిసికాను
“బాయలు పిసికిని తర్వాత.. పూకు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నొటితొ చేతి వెళ్ళతొ నాకు కారె వరుకూ చేసాడు..” అన్నాది
మెము ముద్దులు పెట్టుకొవడం లొ స్పీడ్ పెంచాము..వదిన నాకు ముద్దులు పెడుతుంటె..నేను వదినకు ముద్దులు పెడుతున్నాను
వదిన లిప్స్ ని బాగ చీకెసాను..వదిన కూడ బాగా సహకరిస్తుంది..లిప్ కిస్స్ చేసినప్పుడు తన నాలికతొ నా నాలికను టచ్ చేస్తుంది..
వదిన నా షర్ట్ విప్పేసింది..తన చేతులు
నా వీపు మీద కదులుతుంటె వెచ్ఛగా బాగుంది..
నన్ను పొడుకొ పెట్టి నా మీదకు వెక్కింది..నా యద మీద ముద్దులు పెట్టింది..పైకి కిందకి వూగుతుంది.
“నువ్వు త్వరగా కారిపొయావ అని..” అడిగాను
“హ్మ్…. చాల త్వరగ కారిపొయింది… మీ అందరి మొడ్డలు నా పూకులొ పెట్టినప్పుడె.. నా పూకుకు కొత్త మొడ్డల రుచి తగిలి బాగ ఊరిపొయింది…మీ అన్నయ నొటితొ..వెళ్ళతొ చెసేటప్పడికి నాకు అయ్యిపొయింది..” అన్నాది
నేను వదినని పక్కికి పొడుకొ పెట్టి..తన పొట్ట మీద చేతులు వేసి..తన బొడ్డుని నిమురితూ..తన వీపు మీద ముద్దులు పెట్టాను…అలా తన వీపుని ముద్దాదుతూ..తన బాయలను పిసికాను..
“తరవాత..ఎమి జరిగింది..” అన్నాను
“నీకు కారిపొయింది..నేను నీ పూకులొ పెట్టెస్తాను అన్నాడు అని తన మొడ్డ ని నా పూకులొ పెట్టేసాడు..” అన్నాది
నేను వదిన పొట్ట మీద పొడుకుని..వదిన బొడ్డుని ముద్దాదుతున్నాను..వదిన తన చేతులు నా తల మీద వేసి తన బొడ్డు కి గట్టిగా హద్దుకున్నాది..బొడ్డుని బాగా నాకెసాను
“ఎంత సేపు చెసాడు” అన్నాను
“మీ అన్నయ మొడ్డ గాడిద మొడ్డ లాంటిది..చాల సేపు చెసాడు..నాది చిరిగిపొతాది ఎమొ అనుకున్నా…” అన్నాది
“అవును.. అక్కా అమ్మా అదె చెప్తారు వాడికి.. మెల్లగా చెయ్యిమని..” అన్నాను
మళ్ళీ వదిన మొహము మీద ముద్దులు పెట్టుకున్నాన్ను..నా చేతిని వదిన చీరలొకి పెట్టను…. పూకు కొసము..వదిన లంగాలొ కూడ అండర్వేర్ వేసుకుంది..
“ఎంటి లంగాలొ అండర్వేర్ వేసుకున్నావు” అన్నాను
“నా పూకు మీద నీలాంటొడు కన్ను పడతాది అని..నా పూకుని దాచుకున్నాను” అన్నాది
“ఎంత దాచిన..నేను తలుచుకుంటె…
అన్నీ చింపేసి..నీ పూకుని ఆక్రమించుకుంటాను” అన్నాను
“ఇంకా ఒక్క రొజు ఆగు..నేను వచ్చి నిన్ను ఎక్కించుకుంటాను” అన్నాది
“తర్వాత ఎమి అయ్యింది” అన్ని నేను కిందకు వెళ్ళి వదిన చీరను, లంగాను బాగ పైకి లేపాను.. లొపల వదిన పింక్ కలర్ అండర్వేర్ వేసుకుంది…
నేను వదిన అండర్వేర్ మీదుగ పూకు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను..అక్కడ బాగా తడిగా వుంది..
“హ్మ్మ్..అబబబబ…” అని అరిచింది..
“అయ్యూ..అరవకు..తర్వాత ఎమి అయ్యిందొ చెప్పు..” అన్నాను
“నువ్వు నన్ను చపేస్తుంటె అరవకుండా ఎలగా వుంటాను..” అన్నాది
“సర్లె ఎమి చెయ్యను..” అని వదిన
పక్కన్న పొడుకున్నాను
“నన్ను చలా సేపు దెంగాడు..ఎప్పుడు కార్చాడొ తెలియదు..నేను ఈ లొకంలొ లేను..నన్ను లెపి గిన్నిలొ మీరు కార్చిన రసం పొసాడు..” అన్నాది
“తర్వాత..” అన్నాను
“బుగ్గల మీద, బాయల మీద, పెదాల మీద ముద్దులు పెట్టి..బాయలు చీకి..నా మొడ్డ నొట్లొ పెట్టుకుని లేపు..నీ ముడ్డిలొ పెడతాను అన్నాడు..పొనిలె ఎదొ అవకాసం ఇచాడు అని కొంచెం అనంద పడి..మీ అన్నయ మొడ్డని కొంచెం సెపు చీకి పెద్దది చేసాను..తర్వత నా ముడ్డి ని చింపెసాడు” అన్నాది
“పాపం వాడికి సరసాలు రావు..మీద పడిపొమంటె పడిపొతాడు…వాడు చేసినంత సేపు మేము ఎవరము చెయ్యలేము..అప్పుడు అప్ప్పుడు వాడిది చూసి..అలాంటిది నాకు ఎందుకు లేదు అని బాదపడతుంటాను” అన్నాను
“బాబో..అలంటిది వుంటె..10 రొజులకి నాది పెద్ద బావి లాగ తయ్యారు అవుతాది…నీకు కూడా అలంటిది వుంటె నాది 5 రూజులకె అయ్యిపొతాది… ఇప్పటి వరుకు బంగారం లాగ చూసుకున్నాను నా దానిని..” అన్నాది
“ఈ విషములొ మమ్మల్ని క్షమించు..వంద అబ్బదాలు చెప్పి అయిన ఒక పెళ్ళి చెయ్యలి అన్నారు…మేము ఆ ఒక్కటి దాచాము..” అన్నాను
“ఎం పర్లెదు..అన్నీ తెలిసె మేము ఈ
సంబందం ఒప్పుకున్నాము..పెళ్ళిచూపుళ్ళలొ మా అమ్మ మీ అన్నయ మొడ్డని చూసి అప్పుడె చెప్పింది..ఆ మొడ్డ కి సరసం రాదు గాని గంటల కొద్ది చెస్తాది..” అని అన్నాది
“మీ అమ్మ చలా గ్రేట్” అన్నాను
“నీ గురుంచి…సరసాలు తొ సుకాన్ని ఇస్తావు అని చెప్పింది” మా అమ్మ
“నా మొడ్డని చూడకుండానె ఎలాగ చెపేసింది..మీ అమ్మ డబల్ గ్రేట్” అన్నాను
“అప్పుడు కాదు..నిన్న రాత్రి మా అమ్మ గుహలొ నీ చెరుకు గడ పెట్టిన తర్వాత” అన్నాది
“నాకు సిగ్గువేస్తుంది..” అని కల్లు మూసుకున్నాను
వదిన తను లెగిసి.. నా మీద పొడుకుని.. నా షార్త్ కిందకు లాగెసి..నా అండర్వేర్ మీద నా మొడ్డని గట్టిగ కొరికింది..
“అబ్బ.. ఎందుకు కొరికావు” అన్నాను
“రెపు రాత్రి వరుకు…ఎవరి పూకులొకి
దూరకుండా వుండడానికి….” అన్ని..బెడ్ మీద నుంచి లేచి బట్టలు సర్దుకుంటున్నాది
“ఇంక నయం ఇంకొంచెం గట్టిగ కొరికివుంటె…నీ పూకులొ దూరెది కూడ కాదు… అప్పుడు నాది హాస్పిటల్ లొ ఎ నర్సెఒ పెట్టుసుకునేది..” అన్నాను
“చంపుతా..ఎవరికి ఇవ్వకు…” అని బయటకి వెల్లిపొయింది..
ఆ రోజు సాయంత్రం..వదిన నాన్న పక్కలొ పొడుకుంది..రెండు రొజులు పూకు అలవాటు అయిన అన్నయ మొడ్డ..అమ్మ ని తీసుకుని వెల్లాడు

“ఒరెయ్ ఎమిటి ఎక్కడికి వెల్తున్నావు..ఈ రొజు నీకు మీ వదినకు శొబనము..” అన్నాది అమ్మ
“తెలుసు అమ్మ..నేను సాయంత్రము దాకా ఆగలేకపొతున్నాను..ఇక్కడె వుంటె..పిచ్ఛి ఎక్కి పొతున్నాను…అల బయటకు వెళ్ళి వస్తాను..” అని నేను బయటకు వెళ్ళి..ఫ్రండ్ రూం లొ బాగా రెస్ట్ తీసుకున్నాను
నేను బెడ్ మీద కూర్చున్నాను..
వదిన గ్రీన్ కలర్ సారీ, గొల్ద్ కలర్ జాకెట్ వేసుకుని నా గది లొకి వచ్ఛింది
నేను వదినను దగ్గరికి లాగి.. “వదిన….చాలా అందంగ వున్నావు” అన్నాను
నేను వదిన పెదాలను ముద్దుపెట్టుకున్నాను..వదిన చీర పైట తీసెసాను..వదిన అందమైన బాయలు జాకెట్ లొంచి కనిపిస్తున్నాయి
“ఈ రొజు ఎవరు నన్ను ఆపలేరు..” అన్నాను
వదిన నవ్వింది
నేను వదిన నడుము మీద చెయ్యి వేసీ..నడుము నొక్కి, తన వీపు మీద చేతులు వేసి..వీపును రుద్దాను…
“మీ అన్నయ లాగ మొటుగా.. మీ నాన్నలాగ చప్పిడిగా..చెయ్యకు…కొంచెం సేపు దెంగినా నాకు స్వర్గం చూపించు…” అన్నాది
“సరె” అన్నాను
“నా కారటం నాకు తెలియాలి..అలాగె నువ్వు నా లొపల పొస్తుంటె ఆ వేడి సెగ నాకు తెలియాలి..ఇప్పటి వరుకూ కాండొం పెట్టించుకిని దెంగించుకున్నానుగా.. ఆ అనుబవం నాకు సరిగ్గా లేదు..ఇప్ప్దు అది నాకు కావాలి..” అన్నాది
“సరె” అన్నాను
నేను వదిన జాకెట్ హుక్స్ రెండు తీసాను..వదిన బాయలు బంగారపు కొండలు లాగ మెరిసిపొతున్నాయి..సగం బాయలు బయటకి వచ్ఛి పొంగుతున్నయి
నేను వదిన లిప్స్ మీద ముద్దు పెట్టను…మెల్లగా మొదలు పెట్టిన ముద్దు… గాఢంగ అయ్యింది…మా ఇద్దరికి వేడి రాజెసుకుంది…

నేను వదినను బెడ్ మీద పొడుకొబెట్టి..నా చేతి వెళ్ళతొ వదిన బొడ్డుని నిమిరి..పిసికి..నడుము నొక్కి..బాయలు పిసికి….తన మొహం దగ్గరకు వెళ్ళి, తన చెవును నొట్లొకి తీస్కుని చప్పరించాను..అలా చెస్తుంటె వదిన నడుముని పైకి లేపుతుంది….నేను తన చెవులను, లిప్స్ ని బాగా చీకాను..అలా చెస్తుంటె..వదిన తన కళ్ళును రుద్దుకుంటుంది..వదిన సారీ పైకి లేచి ఒక తొడ కనిపిస్తుంది..తొడలను నిమిరాను…బాయలను పిసికాను..
“చినా…నా బయలని చీకు..” అన్నాది వదిన..
నేను వదిన బాయలను జాకెట్ మీద ముద్దు పెట్టి..మిగతా జాకెట్ హూక్స్ విప్పేసాను..వదిన గొల్ద్ కలర్ బ్రా వేసుకుంది..
నేను వదిన బ్రా పైకి లేపి..వదిన బాయలను ముద్దు పెట్టుకుని…చీకాన్ను..ముచ్ఛికలను నొట్లొ పెట్టుకుని చప్పరించ్ఛాను..
నేను నా చెతులు వదిన వీపు కింద పెట్టి.. బ్ర హూక్స్ తీసి..బ్రా ని వదిన బాడిమీద నుంచి తీసెసాను
వదిన బంగారపు బాయలు నా ఎదురుగా వున్నాయి..వాటిని ముద్దులు పెడుతూ చీకెసాను..
వదిన చీర విప్పేసింది..నెను తన లంగాని కిందకు లాగెసాను.. వదిన తన అండర్వేర్ విప్పెసింది
వదిన పూకు మీద ఇప్పుడు ఇప్పుడె ఆతులు మొలుస్తున్నాయి..
వదిన నా బట్టలు విప్పేసింది..నా

చంపెసావు అల్లుడు

మొడ్డ బుస్సలు కొడుతుంది..
వదిన నా మొడ్డని చూసి “నీ మొడ్డని చీకుతాను..” అన్నాది
వదిన నా మొడ్డని నొట్లొకి తీసుకుని చీకటం మొదలుపెట్టింది
నేను అలనె నా మొడ్డని వదిన నొట్లొ వుంచి..వదిన పూకు దగ్గర కారిపొతున్న రసాలను నాకెసాను..
వదిన పూకుని ముద్దు పెట్టుకుని..అక్కడ నా నాలుకను వదిన పూకులొ పెట్టి ఆడించాను..బయటకు వస్తున్న ప్రతీ రసం బొట్టును జుర్రెసుకున్నాను..
“చిన్నా నీది నా దాంట్లొ పెట్టు…నాకు నీది కావాలి..” అన్నాది
నేను కిందకు వెళ్ళగానె వదిన నా

మొడ్డని నా పూకు దగ్గర పెట్టుకుంది..నా మొడ్డని తన పూకు పైన రుద్దుకుంటుంది..
వదిన రెండు కాళ్ళు దూరం చేసింది..నేను నా మొడ్డని వదిన పూకులొ పెట్టాను..వదిన నా నడుము మీద కాళ్ళు వేసింది..
“స్స్స్స్స్స్స్…” అని సౌండ్ చెసింది..నేను లొపల పెట్టగానె..
నేను నా మొడ్డని బయటకు తీసి లొపలికి తొసాను
“చిన్నా..చాలా బాగుంది..అలా మెల్లగా తిగుతుంటె..అలాగె చెయ్యి..” అన్నాది వదిన
వదిన తల పైకి ఎత్తి..నా మొడ్డ తన
పూకులొ ఎల దిగుతందొ చూసుకుంటున్నాది…నెను స్లొగా చేస్తున్నాను
నేను వదిన మీద వాలి వదినను ముద్దులు పెట్టుకుంటూ చేస్తున్నాను..స్లొగా వేగం పెంచాను..నేను స్లొగా పెంచుతుంటె వదిన నన్ను హత్తుకుంది..
“నాకు అయ్యిపొతుంది…” అని నాకు ముద్దులు పెట్టింది..
నేను ఇంకా వేగం పెంచాను..నేను కింద వదిన పూకుని కొడుతుంటె.. పైన వదిన బాయలు, కింద కొట్టుడుకి ఊగుతున్నాయి…వదిన పూకు నుంచి కారిన రసం వళ్ళ నేను పూకుని దెంగుతుంటె అక్కడి నుంచి వచ్ఛె సౌండ్ మారింది
నాకు అయ్యిపొతుంది అనిపిస్తె..స్లౌ చెస్తున్న..అలా అలా స్లొగా చెస్తూ స్పీడ్ పెంచుతున్నాను..
కొంచెం సేపటికి “నాకు అయ్యిపొతుంది” అన్నాను గట్టిగా.
“పొసై నీ మొడ్డ పాలు నా దాంట్లొ పొసై….నా ప్ప్ప్కు నీ వేడి మొడ్డ పాలు రుచి చూడాలి……” అన్నాది
నేను వదిన పూకులొ కార్చెస్సాను…
“హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్… అది ఆ సుఖం నాకు కావాలి..పొయ్యి ఇంకా పొయ్యి..నా పుకంతా నీ మొడ్డ పాలుతొ నిడ్డి పొవాలి..” అన్నాది వదిన
నా మొడ్డ మెత్త పడే వరుకు వదిన మీద ఊగాను…మా ఇద్దరికి చెమటలు పట్టేసాయి..నా మొడ్డని బయటకు తీసాను..వదిన నుంచి వచ్ఛిన రసాలు..నా నుంచి వచ్ఛిన రసాలు కలిపి వదిన పూకులొంచి కారుతున్నయి..
నేను వదిన పక్కన వాలిపొయాను
“చాల బాగుంది వదిన…నీకు…” అన్నాను
“నేను నీకు పెళ్ళాన్ని ఐతె బాగుండెది…” అన్నాది
నేను వదిన బాయల మీద చెయ్యి వేసి, ముచ్ఛికలను నలుపుతున్నాను..
వదిన నాకు లిప్ కిస్స్ పెట్టింది
“ఇంకొ షాట్ వేసుకుందామా” అన్నాను
“మూడు రొజులు నుంచి దెంగించుకుని అల్సిపొయాను..” అన్నాది
“ఈ సుఖాని రాత్రి అంతా..ఇలగె వుండనియ్యి..నీ మొడ్డ ఎక్కడికి..నా పూకు ఎక్కడికి పారిపొవు…నువ్వు అడిగినప్పుడల్లా నేను నా పూకుని నీ మొడ్డకు ఇస్తాను..” అన్నాది
“థంక్స్…వదిన..” అన్నాను
వదిన నా మొడ్డని చెతులొ పెట్టుకుని పొడుకుంది..నేను వదిన బాయల మీద చెయ్యి వేసుకుని పొడుకున్నాను….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *