శృంగార మధనం: సంజయ్ 45

telugu sex stories కాసేపు సేదతీరిన మేము తర్వాత తినేసి మళ్లీ అలుపురాని యుద్దాన్ని చేసాము పగలూ ,రాత్రి తేడా లేకుండా..

మా యుద్దానికి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం విరామం వచ్చింది ప్రసాద్ మామ …

భర్తల మార్పిడి 58

telugu sex stories నా సైగ ని గమనించి…‘…వీళ్ళేంటే సంధ్యా! …ఇప్పుడొస్తున్నారు!…ఇక డాన్సులు చేసే ఓపికలేదమ్మా నాకు…’ అంది వకుళ… చిరునవ్వులు చిందిస్తూ మా వైపొస్తూన్న ఇందాకటి కుఱ్ఱగాళ్ళని చూసి…‘…కంగారెందుకూ!…కనుక్కుందాం విషయమేమిటో!…’ అంటూ నడకని …

నా బంగారు లంజ

telugu sex stories అప్పుడే మా ఇంటి గేట్ మెల్లగా ఓపెన్ అయ్యి ఎవరో
ముసుగుతో (ముసుగు అంటే ఇక్కడ ఎదో గుడ్డముక్క ,టవల్ లాంటిది)బయటికి వెళ్ళటం నాకు కనిపించింది. ఈ టైం లో …

రక్తం మరిగింది,సుఖం కమ్ముకుంది

telugu sex stories నాకు ఎదురుగా ఒక అందాల దేవత తెల్లటి దుస్తులతో..చేతులు కట్టుకొని ఠీవిగా నా వైపు చూసింది..

ఆ అందాన్ని చూస్తూ,ఇంద్రాణీ వైపు చూసి ఎవరు అన్నా..

ఆ దండసేనుడి కుమార్తె

telugu stories నా మొదటి ముద్దు నీ నిలువు పెదాల మీద

telugu sex stories అయినాఅలా గుద్ద నాకించుకోవడం ఒకటిరెండు సినిమాల్లో చూసాను. అప్పుడు ఆ అమ్మాయిలు గుద్దనాకుతోంటే పూకులోంచి తెగ కార్చేసుకుంటూ ఉంటారు. దాన్ని బట్టి ఆ పనినివాళ్ళు ఎంతగా ఎంజాయ్ చేస్తారోఅర్థం అయింది. …