శృంగార మధనం: సంజయ్ 38

telugu sex stories ఆ పున్నమి వెన్నెల రాత్రి ఇద్దరికీ స్వర్గ రాత్రి అయ్యింది అలుపెరగని కృషితో…

ఆ రాత్రి అంతా సివంగి వంట్లోని ప్రతి అణువణువూ ఆస్వాదించి,తనని స్వర్గపు అంచుల్లోకి తీసుకెళ్లి తన …

భర్తల మార్పిడి 56

telugu sex stories మొహమాటపడుతూనే మిళింద్ గాడి మగతనాన్ని… వేళ్లతో ట్రేస్ చేసి… ‘…ఎంత?…ఎనిమిదా!…తొమ్మిదా!!…’ అని… కోరికతో వణికే గొంతుతో, అడిగాననీ….‘…తొమ్మిదికి పైమాటే!…కావలిస్తే చెక్ చేసుకో మన్నాడనీ…చెప్పాను గుర్తుందా!… అనుమానం తీర్చుకోడానికి వాడన్న పనే …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 37

telugu sex stories మానసిక సంఘర్షణ అధికం అవుతుండగా,సివంగి బలమైన తొడ నా తొడ పైన పడేసరికి తీయటి నొప్పి అధికం అయ్యింది…

తను కావాలని చేస్తోందా లేక అప్రయత్నంగా నా అనుకుంటూ వద్దు …

భర్తల మార్పిడి 55

telugu sex stories నీ వాసు చెప్పిందాని స్టైల్లోనే ఉందిమిళింద్ తన ఒక్కగానొక్క కొడుకనితనే తల్లి తండ్రి ఐ వాడిని పెంచిందట మూడేళ్ళ వయసువాడైనప్పటి నుంచీ!…ఆవిడకీ

శృంగార మధనం: సంజయ్ 36

telugu sex stories ఆ అడవి బిడ్డ సివంగి మొహం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది కాస్త బరువైన శ్వాస తో..

సువర్ణ తలపులతో నా వంట్లో వేడి సెగలు అధికం అవుతున్నాయి,మరో వైపు సివంగి …

భర్తల మార్పిడి 54

telugu sex stories మేం టేబుల్ కి ఓ నాలుగడుగులుండగానే నన్ను ఒక్కసారి మీదకి లాక్కుని పెదాలందుకోబోయాడు…‘..ఛీ…పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఏంటిదీ!…’ అంటూ విడిపించుకుని దూరం జరిగాను….‘…నువ్వింత మొహమాటపడిపోతున్నావ్ గానీ, మా ఆవిడని చూడు… …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 35

telugu sex stories ఎంత సేపు పడుకున్నామో ఏమో నాకు మెలకువ వచ్చేసరికి నా పైన గాఢ నిద్రలో ఉంది…

మా ఇద్దరి మానాలు అలసిపోయి తీవ్రమైన నిద్రలో ఉన్నాయి…

ప్రేమగా తన నుదుటి …