శృంగార మధనం: సంజయ్ 43

telugu sex stories అవును అత్తా మీరూ పక్కనుండి చూడాలి అదే నా కండిషన్ అన్నా
నువ్వు చెప్తే మేము ఎప్పుడు అడ్డు చెప్పాము మరిదీ,కానీ మా చెల్లి కి ఓకే నా కాదా

శృంగార మధనం: సంజయ్ 42

telugu sex stories పల్లవీ మాట్లాడిందా? ఏమి మాట్లాడింది??? రాత్రి మనం నిద్రపోయాక,నాకెందుకో కిటికీ దగ్గర మనిషి ఆకారం కనిపిస్తే డోర్ తీసుకొని కిటికీ దగ్గరకు వచ్చా, కానీ ఎవరూ లేరు..అయితే కిటికీ తీసి

శృంగార మధనం: సంజయ్ 41

telugu sex stories హబ్బా చూడలేకపోయానే అన్న బాధతో నో లేకా ఇంకా చూడాలన్న ఉత్సాహం తో నో, నా దుప్పటి ని లాగేసి మళ్లీ షార్ట్ వైపు చూస్తూ పిన్నీ రమ్మంటోంది అంది

శృంగార మధనం: సంజయ్ 40

telugu sex stories పిన్నీ నువ్వే ముందు, వెళ్లి వాడి పైకి ఎక్కి ఈరోజు నువ్వే కుమ్ము,నీ బలం చూపించు వాడికి, విజయోస్తు అంటూ అత్త పూకు కి దీవెనలు ఇచ్చింది వదిన..

ఏంటే …

భర్తల మార్పిడి 58

telugu sex stories నా సైగ ని గమనించి…‘…వీళ్ళేంటే సంధ్యా! …ఇప్పుడొస్తున్నారు!…ఇక డాన్సులు చేసే ఓపికలేదమ్మా నాకు…’ అంది వకుళ… చిరునవ్వులు చిందిస్తూ మా వైపొస్తూన్న ఇందాకటి కుఱ్ఱగాళ్ళని చూసి…‘…కంగారెందుకూ!…కనుక్కుందాం విషయమేమిటో!…’ అంటూ నడకని …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 39

telugu sex stories శిష్యుడి మాట తప్పేలా లేదు,ఊ కానివ్వు మరి..ఉమ్మ్మ్ పదండి మీకు దబిడి దబిడే ఇంక అంటూ ఇద్దరి కసి గుద్దల పైన టపీమని కొట్టా..అంతలోపు అత్త మొబైల్ రింగ్ అయ్యింది,ప్రసాద్ …

భర్తల మార్పిడి 57

telugu sex stories నీ మొహం!…వెడల్పు నాల్గు వేళ్ళంతుందా!?… మందమో!?…’ అని అడిగిందది…మూడు వేళ్ళు చూపించి …‘…గుండు దగ్గిర…’ అని గొణిగాను… మూడు వేళ్ళంతుందా!…అదీ గుండు దగ్గిర!!…మరి కాండం దగ్గరెంతూందో!…అటు వంటిదాన్ని మింగాననే అనుకుంటున్నావా!…లెక్క …