శృంగార మధనం: సంజయ్ 50

telugu sex stories పద్మా లోనూ విపరీతమైన ఆశ్చర్యం, తన నొసలు చిట్లించి ఆమె ఏమి చేస్తుందా అని చూడటం మొదలుపెట్టింది..

వెంటనే ఇంద్రాణి కిందకి వంగి,పద్మా పువ్వులో నుండి బయటికి కారుతున్న

శృంగార మధనం: సంజయ్ 45

telugu sex stories కాసేపు సేదతీరిన మేము తర్వాత తినేసి మళ్లీ అలుపురాని యుద్దాన్ని చేసాము పగలూ ,రాత్రి తేడా లేకుండా..

మా యుద్దానికి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం విరామం వచ్చింది ప్రసాద్ మామ …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 43

telugu sex stories అవును అత్తా మీరూ పక్కనుండి చూడాలి అదే నా కండిషన్ అన్నా
నువ్వు చెప్తే మేము ఎప్పుడు అడ్డు చెప్పాము మరిదీ,కానీ మా చెల్లి కి ఓకే నా కాదా

శృంగార మధనం: సంజయ్ 36

telugu sex stories ఆ అడవి బిడ్డ సివంగి మొహం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది కాస్త బరువైన శ్వాస తో..

సువర్ణ తలపులతో నా వంట్లో వేడి సెగలు అధికం అవుతున్నాయి,మరో వైపు సివంగి …

భర్తల మార్పిడి 53

telugu sex stories అతగాడు లిప్తలో నాకు దగ్గరగా జరిగి, నా వీపుకీ, కుర్చీ బాక్ రెస్ట్ మధ్య ఖాళీలోంచి తన ఎడం చేతిని దూర్చేసి…జాకెట్ మీదినుంచే నా వీపుమీద , ఎడమ భుజం …

భర్తల మార్పిడి 50

telugu sex stories అటు చూశేసరికి ఆ 6996మగాళ్లిద్దరూ సీరియస్ గా ఏదో మాట్లాడుకుంటూ మా టేబుల్ వైపే వస్తున్నారు…బాక్ గ్రౌండ్ లో వాళ్ల టేబుల్ దగ్గిరే ఆగిపోయి వాళ్ల తాలూకు ఆడాళ్ళతో ఏవో …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 28

telugu sex stories బిత్తల వొళ్ళులు ఒకదానికొకటి తగిలేసరికి ఇద్దరికీ నరాలు చిరుతలా బరిగెత్తినయ్…

దానికి కొత్త సుఖం తెగ కైపు ని కలుగ జేస్తా ఉంటే నేనింకా రెచ్చిబోయి దాని లేత పెదాల్ని …