భర్తల మార్పిడి 47

telugu sex stories ఏం చేద్దాం?…’ అని ప్రశ్న వేసినా…‘…నిద్ర నటిస్తే పోలా!…’ అని సమాధానం కూడా చెప్పి, కళ్ళు మూసుకుందది…‘…దొంగ నిద్రలు…అంటూ వెక్కిరిస్తారేమోనే!…’ అంటూనే, నేనూ అదే పని చేశాను…అలిసిపోయున్నామేమో!…కొద్ది క్షణాల్లో కన్నంటింది….…

భర్తల మార్పిడి 40

telugu sex stories (…మా సంభాషణ ఇంగ్లీషు, హిందీల్లో జరిగినా అనువాదం శ్రమని తప్పించుకోడానికి తెలుగులోనే వ్రాస్తున్నాము)
…దాంతో ఆవిడ ఇందాకటి కాల్ ని, నేను సరిగా కట్ చేయలేదని అర్థమైపోయింది…‘…ఒహ్…దీదీ!…జీజూ కూడా విన్నారా!…’ …

నా వయసు 20 నా చెల్లి వయసు 18

telugu sex stories “నా వయసు 20 నా చెల్లి వయసు 18” అప్పుడు నేను కాలేజీలో చదువుతున్నాను. నా వయసు 20 నా చెల్లి వయసు 18. చెల్లాయి body perfect shape …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 2

telugu sex stories అలా ఇంటికి వెళ్ళాము..
అమ్మ ఎదురొచ్చి ఏమ్మా అర్చన ఎలా ఉన్నావ్? ఎప్పుడు వచ్చావ్? అని కుశల ప్రశ్నలు వేసేసరికి వాళ్లిద్దరూ మాటల్లో పడిపోయారు..
తర్వాత ఆంటీ అమ్మతో “ఆంటీ …

telugu ammayi అమ్మాయితో మొదటిసారి 1

telugu sex stories telugu ammayi అప్పుడే స్నానంచేసి బాత్రూంలోంచి బయటకొస్తూనే అమ్మా లగేజ్ సర్దడం అయిపోయిందా అంటూ గట్టిగా అరిచాడు రఘు.ఆ అరుపులు విన్న సుధ అయిపోయింది నీదే ఆలస్యం అంటూ రఘు …