భర్తల మార్పిడి 57

telugu sex stories నీ మొహం!…వెడల్పు నాల్గు వేళ్ళంతుందా!?… మందమో!?…’ అని అడిగిందది…మూడు వేళ్ళు చూపించి …‘…గుండు దగ్గిర…’ అని గొణిగాను… మూడు వేళ్ళంతుందా!…అదీ గుండు దగ్గిర!!…మరి కాండం దగ్గరెంతూందో!…అటు వంటిదాన్ని మింగాననే అనుకుంటున్నావా!…లెక్క …

భర్తల మార్పిడి 54

telugu sex stories మేం టేబుల్ కి ఓ నాలుగడుగులుండగానే నన్ను ఒక్కసారి మీదకి లాక్కుని పెదాలందుకోబోయాడు…‘..ఛీ…పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఏంటిదీ!…’ అంటూ విడిపించుకుని దూరం జరిగాను….‘…నువ్వింత మొహమాటపడిపోతున్నావ్ గానీ, మా ఆవిడని చూడు… …

భర్తల మార్పిడి 45

telugu sex stories ఛీ…అనడం తప్ప మరో మాట నా గొంతులోంచి పెకల్లేదు…‘…మొహమాటపడకు సంధ్యా!…చెప్పు…’ అని ఓ క్షణం ఆగాడు వికాస్, నా రెస్పాన్స్ కోసం…నేనేం మాట్లాడకపోయేసరికి మధువైపు తిరిగి…‘…యార్…కుఛ్ ఔర్ ఛోడ్ తో …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 16

telugu sex stories సరే సరే ఏమి మాట్లాడారు ఇద్దరూ నేను బాత్రూం వెళ్ళాక అన్నా…

ఆంటీ నేను చెప్తా అక్కా అని చెప్పడం మొదలు పెట్టింది..

ఏమి లేదురా నేను మీ అత్త …

భర్తల మార్పిడి 33

telugu sex stories ఇంచుమించు తెల్లారుతూన్నట్లుందనుకుంటాను..కలో ,నిజమో తెలీలేదు….ఓ బలిష్టమైన ఓ చేయి నా గుబ్బల్ని రుద్దుతూ చంకల కిందినుంచి దూరి నా నడుంని చుట్టేసింది…దాని పార్ట్నర్ లాగుంది… నా పిరుదుల్ని ఆక్రమించి బలంగా …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 14

telugu sex stories వెళ్లి చూడు రా ఎవరో ఈ టైం లో అనేసరికి నేను వెళ్లి డోర్ ఓపెన్ చేసా…

ఎదురుగా పంకజం అత్త కాస్త జారిన పైటతో..

హా అత్తా మీరా …

భర్తల మార్పిడి 30

telugu sex stories .అదేమిటీ!…ఆరోజాదివారమేగదా!!…ఉండిపోలేదా!!!…’ అన్నాను ఆశ్చర్యంగా… ’…లేదే…ఆడుకోడానికి వాళ్ళ పిల్లలూ ఇంట్లోలేకపోవడంతో…రోహిత్ మావెనకే ఉంటాడు…ఇంకేంటి ప్రయోజనం…’ అనిపించి…బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసింతర్వాత ఇంటికొచ్చేశాను రోహిత్ ని తీసుకుని… ఒహ్…బ్రెడ్-ఆమ్లెట్ శాండ్విచెస్ ని నేను లేచేసరికే …