శృంగార మధనం: సంజయ్ 27

telugu sex stories మంచి ఉపాయమే చిన్నమ్మా ,కానీ అది సెప్తాది అంటావా??(రంగి దగ్గర సంపే యిషయం గాక ఇంకా యేదో వుండాది అనిపించింది వాళ్ళ మాటల బట్టి)

ఆ కొండా రెడ్డి గాన్ని …

నోటినిండా మెల్లె మెల్లెగా నాలుకతో

telugu sex stories ఆడవాళ్ళకి బాగా పనికొస్తుందనీ” ఒక్కే జీతంతో సంసరాన్ని ఈదుకొస్తున్న రోజుల్లో నా మాటకి లెక్కలేదేమో కానీ ఇప్పుడలా కాదు. నేను ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట. నా పూ.. సంపాదన …

రక్తం మరిగింది,సుఖం కమ్ముకుంది

telugu sex stories నాకు ఎదురుగా ఒక అందాల దేవత తెల్లటి దుస్తులతో..చేతులు కట్టుకొని ఠీవిగా నా వైపు చూసింది..

ఆ అందాన్ని చూస్తూ,ఇంద్రాణీ వైపు చూసి ఎవరు అన్నా..

ఆ దండసేనుడి కుమార్తె

వీరయ్య నాయుడు వలనే ఈ రసాలు

telugu sex stories పిల్లలందరూ డాబా మీద ఉన్నప్పుడు వీరయ్య నాయుడు హాల్లొ కుర్చీలో కూర్చుని ఆలోచిస్తున్నాడు..వీరయ్య నాయుడు కు ఏమీ అర్ధం కావట్లేదు..తడి గుడ్డ తెస్తానని వెళ్ళిన వసుంధర అంత తొందరగా ఎట్లా …

అమ్మాయితో మొదటిసారి 14

telugu sex stories చివరగా తన పూ పెదాలపై చుప్ మని ఓ ముద్దెట్టుకుని పైకి లేచి తనపక్కన పడుకొని అప్పటివరకూ తనకి ఒల్లప్పగించి తానొందిన సుఖాన్ని వంటబట్టించుకుంటూ సేదతీరుతున్న తన మోము చూస్తుండిపోయా……….!…