శృంగార మధనం: సంజయ్ 7

telugu sex stories కాల్ లిఫ్ట్ చేసి ” హా చెప్పండి ఏంటి ఈ టైం లో గుర్తొచ్చానా?”..

అవతల సర్ మాట్లాడుతున్నాడు..

” అది కాదులేవే ఎలా ఉన్నావో అని కాల్ చేసా”..…

శృంగార మధనం: సంజయ్ 6

telugu sex stories ఇంకా దగ్గరికి వచ్చింది… నా పెదాలు అదురుతున్నాయ్..

తన నాలుక ని బయటికి తీసి , మళ్ళీ లోపలికి తోసి ఒక్క ఊదు ఊదింది…

మ్మ్మ్ తన వెచ్చటి గాలి …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 5

telugu sex stories చెప్పండి ఆంటీ అని నా కన్నా ఆత్రంగా ఆంటీ అడిగింది..

అమ్మ: అది కాదు రా కన్నా నీకు ఆ “సాధ్వి” ల కుటుంబం నుండి కబురు వచ్చిందట ఇప్పుడే …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 4

telugu sex stories ఇలా ముద్ద పప్పు లా ఉంటే ఎవరు పడతారు నీకు? అంటూ తొడ పైన గిల్లింది..

నేను హబ్బా నొప్పి ఆంటీ..ఏంటి అలా గిల్లారు??

అయినా ఇక నుండి ట్రై …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 3

telugu sex stories తను ఎవరో కాదు ..
మా ఊరి ప్రెసిడెంట్ వాళ్ల తమ్ముడి కూతురు సరోజ…
షాక్ లో ఉండగానే నా వైపు చూసింది తను కూడా షాక్..
మెల్లగా నా …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 3

telugu sex stories టీ తెచ్చింది ఆంటీ..
తాగుతున్నా. ఇంతలో ఆంటీ ఏంటి సంజూ నైట్ బాగా నిద్రపట్టిందా? అంటూ విచిత్రంగా చూసింది..
నేను జడుసుకొని హా బాగా వచ్చింది ఆంటీ అని టీ …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 2

telugu sex stories అలా ఇంటికి వెళ్ళాము..
అమ్మ ఎదురొచ్చి ఏమ్మా అర్చన ఎలా ఉన్నావ్? ఎప్పుడు వచ్చావ్? అని కుశల ప్రశ్నలు వేసేసరికి వాళ్లిద్దరూ మాటల్లో పడిపోయారు..
తర్వాత ఆంటీ అమ్మతో “ఆంటీ …