శృంగార మధనం: సంజయ్ 30

telugu sex stories వెళ్తున్న నాకు మా నాన్న ఒక మాట జెప్పిండు,ఒరేయ్ బిడ్డా నేను సేయలేని పని నువ్ సాధించుకురావాల అని కళ్ళ నీళ్లతో…

నా దగ్గర జవాబు లేదు,కళ్ళతోనే ధైర్యం చెప్పా …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 29

telugu sex stories మాది దేవరాజుల వంశం… పక్క అడవిలో ఉంటాము..

మా బాధ్యత గేందంటే గీ సాధ్వి వాళ్ల బాగోగులు జూసుకోవడం, కానీ మా వంశంలో ఒకాయన వాళ్ళకి ఎదురుదిరిగి శత్రుత్వం బెంచుకున్నాడు……

శృంగార మధనం: సంజయ్ 28

telugu sex stories బిత్తల వొళ్ళులు ఒకదానికొకటి తగిలేసరికి ఇద్దరికీ నరాలు చిరుతలా బరిగెత్తినయ్…

దానికి కొత్త సుఖం తెగ కైపు ని కలుగ జేస్తా ఉంటే నేనింకా రెచ్చిబోయి దాని లేత పెదాల్ని …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 27

telugu sex stories మంచి ఉపాయమే చిన్నమ్మా ,కానీ అది సెప్తాది అంటావా??(రంగి దగ్గర సంపే యిషయం గాక ఇంకా యేదో వుండాది అనిపించింది వాళ్ళ మాటల బట్టి)

ఆ కొండా రెడ్డి గాన్ని …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 26

telugu sex stories తప్పక పూర్తి చేస్తానయ్యా, వాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్లలేడు నన్ను నమ్మండి…

ఈ మాటలు విన్న నాలో అంత వరకు ఉన్న కామం ఆవిరి అయిపోయి వెన్నులో కాస్త భయం …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 25

telugu sex stories పొద్దున్నే లేచేసరికి 6.30 అయింది…

ఈ మూడు రోజులు ఆంటీ, అత్త, సరితా, సరోజ ,సింధు ల సహవాసం తో భలేగా గడిచిపోయింది, ఇప్పుడు ఇంక స్కూల్..

స్కూల్ లో …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 24

telugu sex stories సింధు:ఆఅహ్హ్హ్హ్ సంజూ మ్మ్మ్ భలే ఉంది..

నేను: బొడ్డు లో వేలు తో తిప్పుతూ, నీ పెదాల్ని నా పెదాలతో మూసేసి చప్పరిస్తున్నా ఆఅహ్హ్.

సింధు: ఆఅహ్హ్హ్హ్ కొరక్కు నా …