భర్తల మార్పిడి 43

telugu sex stories సరే అమ్మాయిలూ!…అలాగే కానీండి….’ అని మాతో అని…‘…ఇంక ఆలస్యం చేయకుపదా!!…’ అంటూ మధుని తొందర చేశాడు వికాస్……

భర్తల మార్పిడి 42

telugu sex stories .ఆఁ, అదేం పర్లేదులే!…రంగుదేముంది!…మన పూర్వీకుల్లో ఆ రంగులున్నవాళ్ళుండరేంటీ!…ఐనా జెనిటిక్స్ దానివి, ఏదో ఎక్స్ ప్లనేషన్ పట్టుకుందుగానిలే!!…

భర్తల మార్పిడి 41

telugu sex stories ఇక టైం లేదని…గబగబా తన బట్టలూడదీసేసుకుని… సోఫాలో బోర్లా పడుకుండిపోయిన శిరీష వెనక జేరి, ఆవిడ నడుం పట్టుకుని…కొద్దిగా పైకి లేపుతూ తన మొత్తవైపు లాక్కుని …పిరుదుల కింద గాడిలో …

భర్తల మార్పిడి 40

telugu sex stories (…మా సంభాషణ ఇంగ్లీషు, హిందీల్లో జరిగినా అనువాదం శ్రమని తప్పించుకోడానికి తెలుగులోనే వ్రాస్తున్నాము)
…దాంతో ఆవిడ ఇందాకటి కాల్ ని, నేను సరిగా కట్ చేయలేదని అర్థమైపోయింది…‘…ఒహ్…దీదీ!…జీజూ కూడా విన్నారా!…’ …

భర్తల మార్పిడి 39

telugu sex stories .థాంక్స్ వకూ!…’.అంటూ దానికి చెప్పి…‘…తనకి లేని బాధ నీకేంటి!? ’… అంటూ…ఓ రెండు సార్లు కసిగా గెంటి…మొదటి ఇన్ స్టాల్మెంట్ మదాన్ని ,ఓ క్షణం తర్వాత మరో మూడు పోట్లు …

భర్తల మార్పిడి 38

telugu sex stories అదేంటీ!…తను సిధ్ధంగానే ఉందివెళ్ళుఅంటూ నన్ను పంపించావుగా!…’ అన్నాడు మధు తన అంగాన్ని బైటికి లాగేసి…‘…తనకిష్టమైన పొజిషన్

భర్తల మార్పిడి 37

telugu sex stories ఎక్కడా!…పట్టుమని ఓ పది నిముషాలు కూడా నడవలేదుదాంట్లో మూడొంతుల టైం పైగా నన్నే దున్నినాతన మదాన్ని మాత్రం మాకిద్దరికీ సమానంగానే పంచాడులే