శృంగార మధనం: సంజయ్ 33

telugu sex stories ఆమె లో సుఖపు ఛాయలు అధికమయ్యాయి,, నా పట్టు మరింత శృంగార భరితంగా ఆమె పువ్వు శీర్షం పైన బిగిసింది…

ఆమె కళ్ళల్లోకి ఆరాధనగా చూస్తూ,తన శీర్షాన్ని నా వేళ్ళ …

భర్తల మార్పిడి 52

telugu sex stories .అలాగా!… ఈ రాత్రికి వీళ్ళని నిద్ర పోనివ్వద్దు గురూ మనం!…’ అన్నాడు మధు……ఇంతలో ‘…లేడీస్ అండ్ జంటిల్మెన్…ప్లీజ్ జాయన్ అజ్ అనే ఎనౌన్స్మెంట్ తో బాటు మ్యూజిక్ స్టార్ట్ ఐంది‘…మీ …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 32

telugu sex stories ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే నాకు యమా ఆనందం కలిగింది నా ఊహల్లో మెరిసి అదృశ్యం అయిన ఆ అందం మళ్లీ నా ముందు ప్రత్యక్షం అయిందని….

తను ఎవరో …

భర్తల మార్పిడి 51

telugu sex stories రండి!….’ అని పలకరించింది…మా టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్న మిళింద్ తల్లి …‘…ఏరీ వాళ్ళూ! ’ అంటూ కూర్చున్నాం…వాళ్లకీ, ఈ టేబుల్ కీ మేమే హక్కుదారులంసుమా!… అన్న ఫీలింగ్ మొహాల్లో చూపిస్తూ …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 31

telugu sex stories మాది మట్లి రాజుల వంశం.. ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలని ఏకం చేసి మా వంశస్తులు కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటూ పాలించేవారు..

జనాలలో మా వంశానికి చాలా మంచి పేరు ఉండేది……

భర్తల మార్పిడి 50

telugu sex stories అటు చూశేసరికి ఆ 6996మగాళ్లిద్దరూ సీరియస్ గా ఏదో మాట్లాడుకుంటూ మా టేబుల్ వైపే వస్తున్నారు…బాక్ గ్రౌండ్ లో వాళ్ల టేబుల్ దగ్గిరే ఆగిపోయి వాళ్ల తాలూకు ఆడాళ్ళతో ఏవో …

భర్తల మార్పిడి 49

telugu sex stories మీరిద్దరూ మన బాగ్స్ ని పట్టించుకురండి…మేం రిసిప్షన్ కి వెళ్ళి చెక్ ఇన్ ఏర్పాట్లు చూస్తాం…” అని మగాళ్ళకి చెప్పి బయల్దేరాం …నాలుగడుగులు వేశామో లేదో…”…అటు చూడు సంధ్యా…” అంటూ …