భర్తల మార్పిడి 49

telugu sex stories మీరిద్దరూ మన బాగ్స్ ని పట్టించుకురండి…మేం రిసిప్షన్ కి వెళ్ళి చెక్ ఇన్ ఏర్పాట్లు చూస్తాం…” అని మగాళ్ళకి చెప్పి బయల్దేరాం …నాలుగడుగులు వేశామో లేదో…”…అటు చూడు సంధ్యా…” అంటూ నాచెయ్యి లాగుతూ గుసగుసలాడింది వకుళ… ఏంటా! అనుకుంటూ చూశాను…6996 కారు…”…ఇందాకే చూశాం కదే! ….ఆ పని…. కోసం…మగాళ్ళ కన్నా ఎక్కువగా తహతహలాడిపోతున్నావేంటీ!…” అని ఎగతాళిగా అంటూ వెనక్కి తిరిగి, తిరిగి చూస్తూన్నదాన్ని రిసెప్షన్ కౌంటర్ వైపు లాక్కెళ్ళాను… వీకెండ్ కావడం తో లైన్లు కట్టున్నారు మాలాంటి గెస్ట్ లు… మేమూ లైన్ లో చేరబోతూంటే “…గుడీవినింగ్ మేమ్…సీమ్స్ ద రిసెప్షన్ పీపుల్ ఆర్ బిజీ…కెన్ ఐ గెట్ యూ ఎ డ్రింక్ ఇన్ ద మీన్ టైం” అంటూ ఓ హోటల్

ఎక్జిక్యూటివ్ అడ్డుపడి మమ్మల్ని ఓ టేబుల్ దగ్గర కూచో బెట్టి…ఓ చిరునవ్వు పడేసి మాయమయ్యాడు
టేబుల్ దగ్గర పక్క,పక్క కుర్చీల్లో కూర్చున్నామో లేదో!…”…అటు చూడు సంధ్యా…” అంటూ మళ్ళీ గుసగుసలాడింది వకుళ…దాని కళ్లల్లో మెరుపు చూసి, అటు వైపు నేనూ చూశాను… పోర్టికో కనిపిస్తూందక్కడ్నుంచి…6996లోంచి బాగ్స్ దింపించుకొస్తున్నారిద్దరు మగాళ్ళు…వాళ్ళల్లో ఒకతడ్ని చూడగానే నాకెందుకో ఒంట్లో సన్నని కరెంటు పాకినట్లనిపించింది… “…యాభైలకి దగ్గర పడుతున్నా మాంచి ఫిట్ గా ఉన్నాడు కదూ!…” అన్నాను మనస్సులో మెదిలిన ఊహని దాచుకుంటూ…
“…అందంగా కనిపించాలనే కోరిక లేనట్లుంది…చిరు బొజ్జ…ఆ నలుపు,తెలుపు కలబోత జుత్తుకి రంగైనా వేసుకోడు…ఒంటిమీద

శ్రధ్ధ లేని మేళం… నీ టేస్ట్ ఇలా పాడైపోతూందేంటే పిల్లా!” అని వెక్కిరించింది వకుళ…”…అసలు బొజ్జఎక్కడుంది?…సరిగా కళ్ళెట్టుకు చూడు …అతగాడి విశాలమైన ఛాతీ, బలమైన దండలు, బలిష్టమైన తొడలు, లైట్ బ్రౌన్ స్పోర్ట్స్ షర్ట్ లోంచీ ,బ్లూ జీన్స్ లోంచీ కొట్టొచ్చినట్లు కనపడటంలేదూ…”అన్నాను…కోపంగా
“…మాంచి పనివాడై ఉంటాడితగాడు…అని అనుకుంటున్నావుకదూ!…సేఫ్ పార్టీల వైపు నీ దృష్టి మళ్ళిందిలే!…ముచ్చట్లు తీరిన ఇల్లాలు తోడికోడలి ఆకలి ఎరగదుట….పందెపుగుఱ్ఱం లాంటి వెంకట్గాడి పోట్ల ముచ్చట నీకు తీరింది గానీ నాకు తీరలేదుగా!… ఆయన పక్కనే తొడల్ని పట్టేసిన షార్ట్స్ వేసుకుని నడుస్తూన్న ఆరడుగుల కుఱ్ఱగాడి కండల్నిచూడు…ఫ్రెంచ్ గడ్డం తీసేసిన నీ వెంకట్ లా లేడూ!…వాళ్లనో చూపు చూద్దామేంటి!…”…అని అల్లరిగా నాతో

అంటూ అప్పుడే మా టేబుల్ ని దాటుతూన్న వాళ్ళ వైపు ఓ సెక్సీ చిరునవ్వు విసిరింది వకుళ……జూనియర్ దాని గాలానికి వెంటనే పడ్డాడనిపించింది…వెనక్కి తిరిగి, తిరిగి వెళ్తూన్న వాడి వాటం చూశేసరికి…ఎందుకో!… ఓరకంటితో సీనియర్ వైపు చూశాను…
…అప్పటికే నా వంపుల్ని మెచ్చికోలుగా పరిశీలిస్తున్నాడతగాడు…నాతో కళ్ళు కలవగానే, మనోహరమైన చిరునవ్వుతో…గుడీవినింగ్ అంటూ అతడు నన్ను విష్ చేసే సరికి…సిగ్గుగా చున్నీ సవిరించుకుంటూ, గుడీవినింగ్…అని బదులు చెప్పి… “…ఛీ!…ఏమిటే ఆ సిగ్గుమాలిన పని!! …ఎలా చూస్తున్నారో చూడు వాళ్ళు మన్ని” అని దాన్ని చిన్నగొంతుతో మందలించాను…”…తప్పేముందిట!…”అంటూ ఏదో చెప్పబోయింది వకుళ…

.ఇంతలో లాబీ లోకొస్తూన్న మా మొగుళ్ళు కనిపించారు…ఆగు… అంటూ దాన్ని వారించి “…ఇక్కడ! …ఇక్కడ…” అంటూ వాళ్ల వైపు చేతులూపాను…అది గమనించకుండానే…అప్పుడే ఖాళీ ఐన రిసెప్షన్ దగ్గరకి చేరారు…అక్కడున్న అందమైన ఆడ ఎక్జెక్యూటివ్ వాళ్లకేదో చెప్పి… కొద్ది దూరం లో కూర్చున్న ఓ చిన్న గ్రూప్ లోంచి ఇద్దరాడాళ్ళని పిలుచుకొచ్చి వీళ్లకి పరిచయం చేసింది…వాళ్ల మాటలు వినిపించక పోయినా మనుషులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నారు…”…తల్లీ కూతుళ్లలా ఉన్నారు…పచ్చటి రంగే కాకుండా ఇద్దరివీ మంచి ఫిగర్స్…”

అంది వకుళ…ఇంతలో వికాస్ ఏవన్నాడో!…తల్లి బుగ్గల్లో మందారాలు విరబూయడం ఇంత దూరంనీంచీ స్పష్టంగా కనిపించింది “…అందులో తల్లివి మరీనూ!…ఇంచుమించు ఓ అర అడుగు ముందుకి పొడుచుకొచ్చాయి కదూ!…వాట్ని ఎలా నవిలేసేట్లు చూసేస్తున్నాడో వికాస్!…” అన్నాను ఈర్ష్యగా…
“…నో వండర్…ఆవిడవి అలా ఎందుకున్నాయో తెలుసా?…ఆవిడ మొగుడు…అదే నీ ఓల్డ్ హీరో …వాట్ని… అంటీ ముట్టనట్లు,సున్నితంగా హాండిల్ చేస్తాడులాగుంది…అంచేత కుదిరితే, గిదిరితే…నీ వాట్నీ అలాగే!…

అసలే నా మొగుడి చేతుల్లో నలిగి నస్యమయ్యాయి…కాస్త రెస్ట్ వాటికి…”అంది వకుళ, సజెస్టివ్ గా నా గుబ్బలవైపోచూపు విసిరి… “…ఛీ పోవే!…నీకెప్పుడూ అదే యావ!…ఐనా అతడికీ,ఈవిడకీ ఏంటి లింకు!?…” అన్నాను”…వాళ్లతో ఉన్న మగాళ్లని జాగ్రత్తగా చూడు, నీ ముసలి హీరో, ప్లస్ మీసాల్లేని వెంకట్! … మనం కూడా వెళ్దామా అక్కడికి?…ముందో కప్పు కాఫీ…మనుషులు నచ్చితే …ఓ రెండు జతల మంచాలు!…”అంటూ లేవబోయిందది…”…మరీ బరితెగించి పోతున్నావే పిల్లా!…” అంటూ బలవంతంగా దాన్ని కూర్చో బెట్టాను…”…ఆ పని చేస్తేనో!…” అని నా మనస్సులోకూడా

మెదిలిన చిలిపి ఆలోచనని అణిచేసుకుంటూ…
ఓ ఐదు నిముషాలు వాళ్లతో నవ్వుతూ మాట్లాడింతర్వాత, వికాస్,మధు లు చుట్టూ చూడ్డం మొదలెట్టారు…”…ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చామేంటీ ఊరుకో…” అంటూ వారిస్తూన్నా వినిపించుకోకుండా…”…మన కోసమేనే!…” అంటూ చేతులూపింది వకుళ…మమ్మల్ని చూపిస్తూ వాళ్లకేదో చెప్పి, మా దగ్గర కి వచ్చారు…”…ఆ తల్లీ కూతుళ్ల కొంగులట్టుకుని అక్కడే ఉండలేకపోయా?…” అంటూ అక్కసుగా దెప్పాను… “…వాళ్ల వావి వరసలేంటో మీ ఆయన్నడుగు…” అంటూ నా ఎడం పక్క కుర్చీలో కూర్చుని నా తొడలమీద చెయ్యేసి వేళ్లని లోపలికి దూర్చాడు మధు”…ఇష్ష్! చెయ్యి తీసేసి విషయం చెప్పు …అందరూ మన్నే చూస్తున్నారు ” అని గోమూగా గదిమాను…తన వేళ్ళ వెతుకులాటని ఎంజాయ్ చేస్తూనే…

. చూడనీ!…ఆకళ్లు తీరని సెకండ్ హనీమూన్ జంటలనుకుంటారులే!…” అంటూ కొనగోళ్లతో నా పూరెమ్మల్ని గిల్లాడు…అనుకోకుండా ఓ మత్తైన మూల్గు నా పెదాల్ని తప్పించుకుని బయట పడింది..”…ఎలా అను కుంటారూ!…దాని మొగుడివి కావని నువ్వే చెప్పుకున్నావుగా! …” అంటూ తన మొగుడ్నీ…”…అలా ఇష్ష్…ఉష్ష్…అంటూ మూల్గద్దే పిల్లా! నా మొగుడు రెచ్చిపోయి

మరో రెండు వేళ్ళు దోపీగల్డు…” …అని నన్నూ “…అబ్బ! …నువ్వేంటీ!…అపుడే పైజామా లోకి అరచెయ్యి దూర్చేశావ్?…పబ్లిక్ ప్లేసుల్లో వద్దంటే వినవు కదా వికాస్!…” అంటూ నా మొగుడ్నీ కసురుతూ తన కుర్చీని టేబుల్ కి దగ్గరగా జరుపుకుంది వకుళ…
ఈ పధ్ధతి బాగుంది…టేబుల్ కిందేం జరుగుతూందో మూడోకంటివాడికి తెలీదు… అనుకుంటూ నేను కూడా కుర్చీని టేబుల్ కి దగ్గరగా జరుపుకుని… “…ఊఁ…ఇప్పుడు చెప్పు వికాస్…వాళ్ల సంగతి…” అని నామొగుడ్ని అడుగుతూ…మధు ఫింగర్ ప్లేకి అనువుగా తొడలు విప్పుకున్నాను…
“…గమ్మత్తుగా పిలుచుకుంటున్నారుసంధ్యా వాళ్ళు!…ఆ వెనకున్న టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్న ఓ తెల్లజుట్టాయన్నీ,

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా

పెళ్లి అయిన రమ్య
పెళ్ళైన అమ్మాయి
అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)
సవిత చెల్లి
సుజాత శృంగారం
అక్కా…!
ఇది నా మొదటి కథ
సరిత టీచర్
ఆఫీస్ బాస్ తో
నా శృంగారాలు
మాహి (రే) …మరిది
అమ్మా-నీ పొదుగు
ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే
ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
గర్ల్స్ హైస్కూల్
జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)
త్రిబుల్ ధమాకా
నా బుజ్జి చెల్లెలు
మాలతి టీచర్
శృంగార మధనం: సంజయ్
భర్తల మార్పిడి

మరో షార్ట్స్ లో ఉన్న కుఱ్ఱగాడ్నీ చూశారా! వాళ్లు వీళ్లతాలూకే!…మాతో మాట్లాడిన ఆ పిల్ల …తెల్ల జుట్టాయిన్ని డాడీ అనీ…మధ్య వయస్సావిడ్ని “ఆంటీ” అనీ పిలుస్తూంది…ఆవిడనే కుఱ్ఱాడు ” మమ్” అనీ…పిల్ల తండ్రిని ” అంకుల్” అనీ పిలుస్తున్నాడు…చెప్పుకోండి…వాళ్ళ వరసలేంటో!” అని మాకో సవాల్ విసిరి…
“…అబ్బ!…పాంటీ మీదనుంచే … అని చెప్పానా!…ఉహ్…అలా వేళ్ళు దోపేయద్దు బాబూ!”…అని గారాలు పోతూన్న వకుళని…” ఏంటమ్మా ఆ బెట్టు!?…ఇదిగో ఐపోయింది…ఇంకాస్త ఎడం చేసుకో” అంటూ బుజ్జగించి దాన్నిలొంగదీసుకున్నట్లున్నాడు”…నువ్వలా…ముని వేళ్ళతో నా పూరెమ్మల మందాన్ని అంచనా వేస్తూంటేనూ… చూపుడు వేలుతో గొల్లిని మౌత్ ఆర్గన్ బటన్ లా ఆగి, ఆగి మీటేస్తూంటేనూ…నేనేం ఆలోచించలేను

బాబూ …మీ ఆవిడనడుగు…” అంటూ…కుడి చేతిని మా మొగుడి ఒళ్ళో వేసి…అంకినదాన్ని ఊతంగా పట్టూకుని…కొద్దిగా నడుం పైకెత్తి…ఒక్క జర్క్ తోకుర్చీలో కూలబడి… మరుక్షణం వెనక్కి చేరగిలబడిపోయి…అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసుకుంది వకుళ …
“…మీ ఆయన నన్నేమీ ప్రశాంతంగా వదిలేయలేదులేమ్మా ఆలోచించడానికి!…బొటకన,చూపుడు వేళ్ళ కాంబినేషన్తో రెమ్మల్ని విడదీసి, మధ్య వేలుతో ఎక్కడెక్కడో కెలికేస్తున్నాడే తల్లీ!!…” అంటూ వకుళతో మొర పెట్టుకుంటూంటే, “…అప్పుడే కార్పించేశావా గురూ మా ఆవిడ చేత!?…పట్టేశావన్నమాట దాని జి- స్పాట్!…” అంటూ మధు

నా మొగుడ్ని కాంప్లిమెంట్ చేయడం వినిపించేసరికి నాకొళ్ళు మండి పోయింది…”… అక్కడికి నువ్వు నన్ను చిత్తడి చిత్తడి చేయనట్లూ…అవునూ!…ఆడదానికి…జి- స్పాట్!…అనేదొకటుంటుందని ఎవరు చెప్పారు మీకూ !” అన్నాను… నా చేతికి చిక్కిన అతగాడి నిగిడిన చెక్కపేడుని పాంటు మీదినుంచే కసిగా పక్కలకి విరుస్తూ…
“…ఇది కాదేంటీ!…” అంటూ మధు తన మధ్య వేలితో మరోసారి అక్కడే నొక్కేసరికి…”…ఇంకా సైంటిఫిక్ గా ఋజువు చెయ్యలేదెవ్వరూ!…” అని బలహీనంగా అంటూ కుర్చీలో వెనక్కి వాలిపోయాను…”… ఈ స్పాట్ ని టచ్ చెయ్యగానే నా అరచేతిలో చిక్కటి తీర్థాన్ని వదిలేసింది గురూ మీఆవిడ…ఇంకేం ఋజువుకావాలో!”…అంటూ నవ్వాడు మధు…”…మీ ఆవిడా డిటో…పబ్లిక్ ప్లేస్ ఐపోయిందిగానీ, లేకపోతే తాగేదుము…” అంటూ జత కలిపాడు నా మొగుడు … “…ఎవర్తి నేర్పించిందోనే తల్లీ! మన మొగుళ్లకీ పాడు ట్రిక్కులు…” అని వకుళ మత్తుగా పలవరించింది…”…అవునమ్మా!…”

అంటూండగానే నాకూ మైకం కమ్మినట్లై…కళ్ళు మూతలడ్డాయి…ఇంతలో “…విచ్ స్నాక్ వుడ్ యూ లైక్ టు హేవ్ మేమ్స్…” అంటూన్న బేరర్ స్వరం వినిపించేసరికి…ఉలిక్కి పడి లేచి సర్దుకున్నాం… నేనూ ,వకుళ…
“…మీరు ఆర్డర్ చెయ్యండి…మేం రెస్ట్ రూం కెళ్ళొస్తాం!…” అంటూ బయల్దేరాం…మేము ఫ్రెష్ అయ్యి వెనక్కొచ్చేసరికి “… మేమూ చేతులు కడుక్కొస్తాం!…బంక,బంకగా ఐపోయాయ్!!…” అంటూ కొంటెగా కళ్ళు గీటి లేచారు మగాళ్ళు.”…ఎందుకే వకూ!…అంతగా కార్చేసుకున్నాం మనం!…” అన్నాను…ఓ రెండు నిముషాలు సేద తీరిన తర్వాత…”…అదిగో…ఆ వస్తూన్నవాళ్ళనూహించుకునేమో!…” అంది వకుళ…

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

https://freetelugusexstories.com

https://telugu-sexstories.net

https://telugumasala.website

https://telugusexstorieslo.com

https://telugusexstories.website

https://telugusexstorieskathalu.net

https://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *