భర్తల మార్పిడి 48

telugu sex stories చూడు గురూ!…బ్రాసియర్ విప్పించుకోటం లేదు మీఆవిడ…’ అని నా మొగుడికి కంప్లైంట్ చేస్తూ మళ్ళీ అదే ప్రయత్నంలో పడ్డాడు…‘…వద్దమ్మా!…’ అని సన్నగా వేడుకుంటూ నా వీపు తన ఛాతీ కి అతుక్కుపోయేలా వెనక్కి వాలాను…‘…మీ ఆవిడ తక్కువతిందేంటీ!…చూడుబ్రా హుక్ విప్పడానికి సందివ్వకుండా నన్నెలా అతుక్కు పోతూందో!…’ అంటూన్న నా మొగుడి వైపు కొరకొరా చూశాను…‘…ఐడియా!…మ్యూచ్యువల్ కోఆపరేషన్…’ అంటూ ఆర్కమెడీస్ లా చిన్నగా కేకెట్టిమధుకి ఏదో సైగ చేస్తూ ఒక్కసారిగా తన ఎడం పక్కకి వాలిపోయాడు

దాంతో నల్లటి బ్రాసియర్ మాత్రమే ఉన్న వకుళ తెల్లటి వీపు బయట పడడందాని మొగుడు, ఆ బ్రా హుక్ ని విడదీయడంనా మొగుడు దాన్ని వకుళ చేతులమీంచి జార్చి కింద గిరవాటెట్టడం క్షణాల మీద జరిగిపోయాయి
ఇక నా వంతేమోరా భగవంతుడా!…ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలి…’ అనుకుంటూ….మధు ఛాతీకి, గాలి దూరడానికి వీల్లేనంత దగ్గరగా కరుచుకు పోయానుదాంతో మధు పక్కలకి ఒరిగినా ప్రయోజనం లేకపోయింది…‘…నాలాంటి పిచ్చి మొద్దేంటది!…’ అంటూ మగాళ్ళని రెచ్చగొట్టింది వకుళనూలు పోగైనా లేని తన గుబ్బల్ని చేతుల్తో కప్పుకోడానికి విఫల ప్రయత్నం చేస్తూ!…‘…మా ఆవిడకి కితకితలెక్కువ గురూ!…’ అంటూ రావణాసురుడి ప్రాణ రహస్యం బయటపెట్టిన విభీషణుడిలా తనకందుబాటులో ఉన్న నా నడుం

ఎడమభాగం మీద వేళ్ళతో సన్నగా రుద్దాడుఎలాగో కితకితల్ని ఓర్చుకుని ‘…ఛీ!…’ అంటూ నా మొగుడి వేళ్లని విదిల్చి కొట్టానోలేదో!…మధు నా కుడివైపు నడుం మీద కితకితలెట్టాడుతప్పించుకోడానికి అసంకల్పితంగా ఎడం వైపు జరగడంనా బ్రాసియర్ హుక్‘…ఫాఠ్ఠ్…’ మంటూ విడిపోడంనా తెల్లటి బ్రా చేతులమీంచి కిందికి జారిపోవడంక్షణాల మీద జరిగిపోయాయి
….పుండు మీద కారం చల్లినట్లు వకుళ కిలకిల నవ్వులొకటి… ‘…ఏమే!…ఇప్పుడు తీరిందా నీ కడుపుబ్బు?…’ అంటూ అందుబాటులో ఉన్న దాని తొడని గిల్లానేగానీ…‘…ఛీ!…నీ మొగుడి నలుపుళ్ళు తట్టుకోలేక ఛస్తూంటేనువ్వుకూడా ఏంటమ్మా!…’

అంటూన్న దాని స్వరం మత్తుగా వినిపించడంతోఏం చేస్తున్నారా!?…అనుకుంటూ వాళ్ల వైపు చూశానురెండర చేతుల్నీ కార్ సీలింగ్ కి ఒత్తిపట్టుంచింది వకుళ!…దాంతో మిలమిలా మెరిసిపోతున్నాయి దాని పచ్చటి చంకలునా మొగుడి ఒళ్ళోంచికొద్దిగా పైకి లేచిమళ్ళీ కసిగా కూళబడుతుందేమోపాల సముద్రపు కెరటాల్లా ఎగసెగసి పడుతున్నాయి దాని గుబ్బలుఎందుకో!…గులాబి మొగ్గల్లాంటి దాని చనుమొనలు మాత్రం కొద్దిగా అణిగున్నాయి….ప్రాంచద్భూషణ బాహుమూల రుచి తోపాలిండ్లు పొంగారపై అంచుల్ మ్రోవగఅని పెద్దన గారు వర్ణించిన వరూధినిలా ఉన్నావే!…’ అన్నాను
‘…కొద్ది తేడాతో!…ఆ ప్రవరాఖ్యుడేమో విదిల్చికొట్టెళ్ళిపోయాడుఈ ప్రవరాఖ్యుడు ఒళ్లంతా గోళ్లతో గుచ్చేసినలిపి,నలిపి పెట్టేస్తున్నాడు

అంటూ పొటకరించిన దాని చనుమొనల్ని లోపలికొత్తేసుకుంటూ నాకు సమాధానం చెప్పి…‘…ఇష్ష్ఏంటిది!?…నావి మీ ఆవిడ వాట్లా కొబ్బరికాయలేం కావు సాఫ్ట్…’ అని నా మొగుడ్నిగోమూగా మందలించింది వకుళ ‘…నేను మాయా ప్రవరాఖ్యుడ్ని అనుకో వరూధినీఉరఫ్వకుళా!…నీవి సాఫ్టే ఐనా స్టిఫ్ కూడానూపెర్ఫెక్ట్ లీ ఎలాస్టిక్ఎంత నలిపినా క్షణాల్లో ఎలా నిక్కబొడుచు కుంటున్నాయో చూడు మధూ మీ ఆవిడవి…’ అంటూ దాని గుబ్బల్ని కుదుళ్ల దగ్గర ఒడిసి పట్టుకుని మర్దిస్తూన్న తన అర చేతుల్నిపైమొనల్ని మెలి పెట్టేస్తూన్న వేళ్ళనీఒక్కసారిగా పక్కకి తప్పించాడు నా మొగుడు
‘…నిజమే గురూ!…మర్దనాల వల్ల ఎఱ్ఱగా కందిపోయాయే తప్పపిసుక్కో!…ఎంత పిసుక్కుంటావో!… అంటూ నీ మగతనాన్ని సవాలు చేస్తూ

బింకంగా నిక్కి నిలబడ్డాయి కదూ ఇవి…’ అని మెచ్చికోలుగా తన భార్య స్థనాల్ని తేరిపార చూసి…‘…ఒకటే తేడా!…ఓ అంగుళం మేరకి పొటకరించుండేవిపై మొనలుఏమైపోయాయవి!…కొరికించేసుకున్నావేంటి!…’ అంటూ వకుళని మగాళ్ళిద్దరూ ఆటపట్టిస్తూంటేనాకు కసెక్కిపోయిమధు అరచేతుల్ని నా గుబ్బల మీదికి లాక్కున్నాను
‘…ఇదో చూడండిమధూ!…సంధ్యా!…వచ్చేస్తున్నాయిఆంఫట్…’ అంటూ మంత్రం వేస్తూన్నట్లుగాఅర్థరూపాయ బిళ్ళలంతున్నవకుళ ముదురు గులాబి రంగు అరోలాల చుట్టూతా కొన గోళ్ళతో సున్నితంగా నిమిరాడు నా మొగుడు.

..వెంటనే అణిగిపోయిన దాని చనుమొనలు అంగుళంన్నర పైగా పొడుచు కొచ్చాయి! …ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతోగర్వంగానా వైపూ, దాని మొగుడి వైపూ ఓ కోర చూపు విసిరి…‘ …ఆపు వికాస్ఆ సిగ్గు మాలిన పొగడ్తలువాటితో నన్ను బోల్తా కొట్టించిఆ మాయా ప్రవరుడిలా నాకు కడుపు చేసీగలవ్…’ అంది వకుళసిగ్గు బిడియాలొదిలేసినా మొగుడి వేళ్లని తన చనుమొనలమీదికి లాక్కుంటూనాలో లావాలా పొంగుతూన్న కసిని తట్టుకోలేక …‘…ఊఁ!…’ అంటూ కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచీ నా గుబ్బల్ని నిమురుతున్న మధు చేతుల్ని పైనుంచి గట్టిగా ఒత్తాను… ‘…చళ్లని పిసకమంటూంది గురూ మీ ఆవిడ!…ఏం చేయమంటావ్!…’ అని కొంటెగా నా మొగుడ్ని అడిగాడు…‘…ఏవంటాడూ!…

చూపించు నీ ప్రతాపంజావ కారిపోయేలా పిసికేయ్ వాటినిఅంటాడుఅంతేనా వికాస్!…’ అంది వకుళ నా మొగుడి తరఫున వకాల్తా పుచ్చుకుంటూ!…ఆ పని చేయించుకోవాలని యావ పెరిగిపోయింది నాలో!…మరో మాట మాట్లాడకుండావకుళలాగే అరచేతుల్ని కార్ సీలింగ్ కి తగిలేట్టుగా పైకెత్తిగుబ్బల్ని పూర్తిగా మధుకి అప్పగించేసికాళ్ళతో ప్లోర్ ని తన్నుతూ పైకి లేచిఅర చేతుల్తో కార్ సీలింగ్ ని బలంగా ఒత్తేస్తూపూర్తిగా నిగిడిపోయిన మధు మొడ్డ నా పూగోడల్ని చీల్చేస్తూఏవేవో లోతుల్లోకి చొరబడిపోయేట్లుగా తన ఒళ్ళో కూలబడ్డాను
…‘ బలే ఉంది సంధ్యా, ఈ స్ట్రోక్…కానీ!…’ అంటూ నా నడుం ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని…నన్ను పైకి లేపి…మళ్ళీ ఒళ్ళోకి లాక్కున్నాడు…నా గుబ్బలు నలగక పోడంతో, మధు చేతుల్ని నడుం మీదినుంచి …వాటి…మీదకి లాక్కుని…రెమ్మల మధ్య

తన అంగాన్ని సర్దుకుంటూ… నేనే పైకీ కిందికీ కదలడం మొదలెట్టాను…మొదట్లో కొద్దిగా …టైట్… అనిపించినా, మరో రెండు జర్క్ లతో నా…బిగుతు దోవ…మరింత లూబ్రికేట్ కావడంతో..ఓ పక్క మధు చేతుల్లో నా గుబ్బలు నలిగి నశ్యం ఐపోతూన్నా…అలాగే పిసికించుకుంటూ‘…ఆహ్ఁ…హాఁ..ఆహ్ఁహాఁ…’ అంటూ ఒగరుస్తూ…గుభికీ… గుభికీ…మనేట్లుగా పై పైకి లేచి మధు ఒళ్ళో కూలబడ్డం మొదలెట్టాను…నా పిరుదులు తన వృషణాల్ని అదుముతున్నట్లున్నాయి… తన పని ఆపకుండానే మధుకూడా నా ఊపులకి రిథ్మిక్ గా …ఉఫ్ఫ్ఁ…హాఁ …ఉఫ్ఫ్ఁహాఁ …ఉఫ్ఫ్ఁహాఁ ….అంటూ

ఒగర్చడం మొదలెట్టాడు….ఇంతలో ఇంచుమించు అవే రకం ఒగర్పులు మా పక్కనుంచీ వినిపించడం మొదలయ్యాయి…
ఓరకంటితో పక్క జంటవైపు చూశాను…వకుళ కూడా నాలాగే ఒగరుస్తూ నా మొగుడి మీద ….ఎగి రెగిరి… పడుతూంది. ‘..కసిమీదుంది ఈ లంజకాన…’ అనుకుంటూ నా మొగుడివైపు వైపు చూశాను…తృపి గా,మధులాగే ఒగరుస్తూ, అరమోడ్పు గా కళ్ళు మూసుకుని సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు … మగాళ్ళ చూపులు కలిసియాయేమో!…‘…బలే…స్వారీ చేస్తూంది గురూ మీ ఆవిడ….’ అంటున్నాడు మధు…ఒగరుస్తూనే! ‘..

.మీ ఆవిడేం తక్కువ తిన్లేదులే!…నా ఒట్టలు నలిగిపోయేట్లుగా లేచి,లేచి మరీ కూలబడుతూంది…నా ఒళ్ళో!…’ అంటున్నాడు నా మొగుడు…‘ మా మీద పడిపోయి…ఊపిరి సలపకుండా దున్నేసినప్పుడు మేమెంత బాధ పడతామో అర్థమౌతూందా !…’ అని వకుళ రిటార్ట్… ‘…మాంచి కసిమీదున్నారుగురూ ఆడాళ్ళు … వీళ్ళ బట్టలూడదీసి…కింగ్ సైజ్ బెడ్ మీద పక్క పక్కనే పడుకోబెట్టి…రాత్రంతా…నువ్వూ, నేనూ మార్చి…మార్చి…దెం…గి…తే…గాని అదుపులోకి రారు వీళ్ళు!…’ అంటూన్నాడు మధు…‘…ఆశ!…వేర్వేరు ఫ్లోర్లలో డబల్ రూమ్స్ బుక్ చేశామని చెప్పాం…మర్చిపోయారా!…’ అంటూ మాటల్తోనే పొడిచాను మగాళ్ళని…
….మరింత రెచ్చిపోయారు మగాళ్ళు…మా గుబ్బలకి కొంచెం కిందుగా గ్రిప్ చేసి…గుబ్బల్ని నలిపేస్తూనే ఎగరెగరేసి ఒళ్ళో కుదేసుకుంటున్నారు…

పది నిముషాలు గడిచాయి…ఆడాళ్ళం ఎన్ని సార్లు కార్చేసుకున్నామో లెక్కలేదు… ఒగర్పుల్తో కారు దద్దరిల్లిపోతూందేగానీ మగాళ్ళకి షాట్ అయ్యేటట్లు అనిపించటంలే!……ఏం చెయ్యాలా!…అనుకుంటూ వకుళ వైపు చూశాను…అది నీరసపు నవ్వుతో కన్నుగీటి…ఒట్టల్ని…నొక్కమన్నట్లుగా సంఙ్ఞ చేస్తూ ఎడం చేతిని కిందికి జరిపింది… నేనూ అదే పని చేశాను…మరుక్షణం ఇద్దరం కెవ్వు మన్నాం…మా చేతులు నలిగిపోవడంతో!… మగాళ్ళ స్పీడు పెరిగింది…అందరి ఒగర్పుల స్థాయి కూడా

పెరిగింది…చేసేది లేక…మూల్గుల్ని అణుచుకుంటూ…మగాళ్ళ మొరటుతనాన్ని…ఎంజాయ్ …చేస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నాం …ఆడాళ్ళం…
…ఇంతలో ముందు సీట్ కి వేలాడదీసిన వకుళ మొబైల్ మోగింది… ‘…ఆన్సర్ చెయ్యకు…’ అంటూ దాని రెండు చేతుల్నీ పట్టేసుకున్నాడు నా మొగుడు…వెంటనే నేను ఆన్సర్ చేశాను…పోట్ల స్పీడు తగ్గుతుందని…‘…మాఁ!…’ అంటూ ఖంగుమని మోగింది…దివ్య స్వరం….‘ ఆఁ…దివ్యా!… చెప్పు…’ అన్నాను ఆలోచించకుండా…‘…సంధ్యా ఆంటీ!…అమ్మేది?…నాన్నెక్కడ!?…’ అందదినా గొంతు గుర్తు పట్టి…చేసిన పొరపాటుకి నన్ను నేనే తిట్టుకుంటూ మధుకిచ్చాను…నా చేతులో ఉన్న వకుళ మొబైల్…‘…హాఁ బేటా! ఏలా ఉన్నారు?…’ అని అడిగాడు మధు…ఒగరుస్తూ..‘…మేం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం …మీరేంటీ…
ఉఫ్ఫ్ఁహాఁ …‘…ఆహ్ఁహాఁ.. అంటూ ఆయాసపడిపోతున్నారు?….’ అంటూ దాని ప్రశ్న…ఏం చెప్పాలో తోచక నోరు మూసుకున్నాం ఓ అర క్షణం…

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా

పెళ్లి అయిన రమ్య
పెళ్ళైన అమ్మాయి
అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)
సవిత చెల్లి
సుజాత శృంగారం
అక్కా…!
ఇది నా మొదటి కథ
సరిత టీచర్
ఆఫీస్ బాస్ తో
నా శృంగారాలు
మాహి (రే) …మరిది
అమ్మా-నీ పొదుగు
ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే
ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
గర్ల్స్ హైస్కూల్
జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)
త్రిబుల్ ధమాకా
నా బుజ్జి చెల్లెలు
మాలతి టీచర్
శృంగార మధనం: సంజయ్
భర్తల మార్పిడి

రన్నింగ్ కాంపిటీషనా?…’ అందదే!…బతుకుజీవుడా!… అనుకుంటూ ‘…అవును…’ అన్నాం ఇద్దరం ఒక్కసారే!…‘…అదేంటీ…సంధ్యా ఆంటీతోనా నీ కాంపిటీషన్?…’ అని మరో ప్రశ్న… ఇలా లాభం లేదని…‘ దివ్యా…మిగిలిన వాళ్ళేం చేస్తున్నారూ?…’ అంటూ దాన్ని డైవర్ట్ చేసి…ఓ నిముషం అవీ ,ఇవీ మాట్లాడి…కాసేపులో ఫోన్ చేస్తాం లే! ’ అంటూ కట్ చేశాను…‘…అమ్మయ్యా!…గండం గడిచింది…’ అని నిష్టూర్చి లేవబోయాం ఆడాళ్ళం…మగాళ్ళు వదుల్తేనా!…మళ్ళీ మా నడుముల్ని పట్టుకుని ఒళ్ళోకి లాక్కున్నారు…మొహాలు చూసుకున్నాం

వకుళా, నేనూ…
…మాటల్లేకుండానే ఒకళ్ళ మనస్సులో ఆలోచన మరొకళ్ళం గ్రహించడం జరగడంతో అరచేతుల్ని మగాళ్ళ తొడలమీద ఆన్చి…వాట్ని నెమ్మదిగా లోపలికి జారుస్తూ పై పైకి లేచి…ధబుక్కున కూలబడుతూ…బొటన వేళ్ళతో వృషణాల్నినొక్కేస్తూ ఏ మాత్రం వార్నింగ్ ఇవ్వకుండా రివర్స్ దెంగుడు మొదలెట్టేసరికి మరో నాలుగు స్ట్రోక్స్ లో …అహ్ …అహ్…ఆహ్హ్…అని ఆయాసపడుతూ కుదేలయిపోయి……‘…తెగ రెచ్చిపోతున్నారు గురూ మన భార్యలు…రాత్రి వీళ్ల పని పట్టాలి…’

అని బీరాలు పలుకుతూ ఫౌంటెన్లల్లా ఎగజిమ్మేశారు మా మొగుళ్ళు…‘…అదీ చూద్దాం…’ అని సవాళ్ళు విసురుతూ గర్వంగా లేచిపోయాం…నేనూ,వకుళా…
….మరో ఐదు నిముషాల్లో మధు డ్రైవింగ్ లో రోడ్డెక్కింది కారు….‘…ఇంకా ఎంత టైం పడుతుందేంటీ చేరడానికి! ‘ అని అడిగాం…‘…ఓ అరగంట…’ అంటూ సమాధానం…‘…సరే!…ఏవైనా పాటలు పెట్టండి…’ అంటూ వెనక సీట్లో చేరబడ్డాం ఆడాళ్ళం… పాత పాటల సి.డి లా ఉంది…‘….అభీ నా జావో!…ఛోడ్ కర్…యే దిల్…అభీ…భరా…నహీఁ…’ అని లతాజీ, రఫీ జీ ల డ్యూయట్ మొదలైంది…చక్కటి మెలోడీ కావడంతో అందరం గొంతులు కలిపాం.

..మా శక్తి కొద్దీ!…మళ్ళీ రీ ప్లే చేశాం…బాగా నచ్చి…రెండో సారి పాట చివరికొచ్చేస్తూంటే…‘ …సహీఁ బాత్ హైనా యార్…అప్నే దిల్ తో అభీ భరే నహీఁ…’ (…నిజమే కదా గురూ!…మన కోరికలు పూర్తిగా తీరలేదు కదా!…) అన్నాడు మధు ,వికాస్ తో… అవును…అంటూ పెద్దగా నవ్వుతూ మా వైపు కొంటె చూపులు
విసిరాడు నా మొగుడు…
‘…ఇంకేం సిగ్గుమాలిన కోరికలు మిగిలిపోయాయేంటీ!…’ అంటూ దీర్ఘం తీసింది వకుళ వగలు పోతూ…‘…అల్లదో!…అది!…’ అన్నాడు వికాస్ మా ముందెళ్తూన్న కార్ ని చూపిస్తూ…‘…అంటే!…’ అని గట్టిగా

అని…‘…వాళ్లతో కూడా నా!?…’అన్నాను…నెమ్మదిగా…వకుళ కి మాత్రమే వినిపించేట్లు…‘…ఛీ!…నోరు ముయ్యవే…అంతపనీ చేయగల్రు…ఈ సిగ్గులేని మగాళ్ళు…’ అంది వకుళ నా తొడని గిల్లుతూ…అప్పటికీ వినేశారు మగాళ్ళు….‘…ఐడియా బానే ఉందిగానీ…మా ఉద్దేశ్యం…అది కాదు…’ అన్నాడు వికాస్… నా వైపు చూస్తూ…మరేంటో!…అని సాగదీశాను…
‘…ముందెళ్తూన్న కారు నంబరు చూడండి…’ అన్నాడు వికాస్…‘…ఏంటో దాని గొప్పతనం!?…’ అంటూ అటు చూశాం…నేనూ వకుళ…‘…HIM 6996…హర్యాణా కార్ లాగుంది…ఏంటట …’ అంటూ ఆ నంబర్ ని పెద్దగా చదివింది వకుళ…‘…చూశారుగా!…ఆరూ,

తొమ్మిది…ఆ…పనొక్కటే మిగిలిపోయింది…కదు గురూ!…’ అంటూ మధు తొడ చరిచాడు పెద్దగా నవ్వుతూ… ‘…నిజమే పక్క,పక్కనే ఉన్నాయి కూడానూ….మనం కూడా …అలా… చేసుకోవాలి…’ అన్నాడు మధు , వికాస్ కి హై…ఫై…కొడుతూ…‘…ఛస్తే ఒప్పుకోం…’ అన్నాము జేవురించిన మొహాలతో…
‘…ఎలా ఒప్పుకోరో చూస్తాం…’ అని సవాలు చేశాడు మధు…‘…నా ఓటు నీకే గురూ…అదీ ఒకటే మంచం మీద చేసి చూపిస్తాం అమ్మాయిలూ! …కాచు కోండి!…’అన్నాడు వికాస్…‘…అలాగా!?…’ అంటూ ఏదో అనబోయిన వకుళని…‘…ఊరుకోవే!…వాదనలెందుకూ!?…మనం రూమ్స్ వేరు వేరు ఫ్లోర్లలో బుక్ చేశాంగా!…అంతగా ఐతే …ఆ ముచ్చటా…తీర్చుకోవచ్చూ!…’ అంటూ దాన్ని బుజ్జగిస్తూంటే హోటల్ పోర్టికో లో కార్ ఆపాడు మధు…

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

https://freetelugusexstories.com

https://telugu-sexstories.net

https://telugumasala.website

https://telugusexstorieslo.com

https://telugusexstories.website

https://telugusexstorieskathalu.net

https://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *