శృంగార మధనం: సంజయ్ 50

telugu sex stories పద్మా లోనూ విపరీతమైన ఆశ్చర్యం, తన నొసలు చిట్లించి ఆమె ఏమి చేస్తుందా అని చూడటం మొదలుపెట్టింది..

వెంటనే ఇంద్రాణి కిందకి వంగి,పద్మా పువ్వులో నుండి బయటికి కారుతున్న

శృంగార మధనం: సంజయ్ 49

telugu sex stories కాసేపు అమ్మమ్మ తో మాట్లాడి పైకి వెళ్లిన నేను కళ్లముందర కనిపించిన దృశ్యం చూసి షాక్ అయ్యా. నాకు ఎదురుగా ఒక అందాల దేవత తెల్లటి దుస్తులతో..చేతులు కట్టుకొని

శృంగార మధనం: సంజయ్ 48

telugu sex stories హ్మ్మ్ అవును నేను కన్య గానే ఉన్నాను(తన కళ్ళల్లో ఏదో మెరుపు).
ఆ మెరుపు ని గమనించిన నేను తన వైపు చిలిపిగా చూస్తూ,నాకొక సందేహం అన్నా..ఆమె ఆతృతగా

శృంగార మధనం: సంజయ్ 47

telugu sex stories వామ్మో ఇక్కడ ఉంటే కొంపలు అంటుకుపోయేలా ఉన్నాయి అని వెనుదిరిగిన నాకు ఆమె అన్న మాట మళ్లీ వెనుదిరిగేలా చేసింది..
ఆమె అన్న మాట నాలో ఉత్సాహాన్ని నింపేసింది..

శృంగార మధనం: సంజయ్ 46

telugu sex stories తను ఎవరో కాదు,ఆ “ముసుగు మనిషి”.
అతన్ని చూసిన వెంటనే,నాలో భయం అధికం అయ్యింది..
అతని ఆకారం అంత భయానకంగా ఉంది,గుబురు గడ్డం,ఎరుపెక్కిన కళ్ళతో నన్నే తీక్షణంగా చూస్తున్నాడు..నాకు

శృంగార మధనం: సంజయ్ 45

telugu sex stories కాసేపు సేదతీరిన మేము తర్వాత తినేసి మళ్లీ అలుపురాని యుద్దాన్ని చేసాము పగలూ ,రాత్రి తేడా లేకుండా..

మా యుద్దానికి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం విరామం వచ్చింది ప్రసాద్ మామ …

శృంగార మధనం: సంజయ్ 44

telugu sex stories అది అడగాల్సింది నేను పల్లవీ అంటూ దాని లిప్స్ ని మూసేసి ఆబగా చప్పరించా ..
తృప్తిగా కళ్ళు తెరిచిన పల్లవీ,మ్మ్మ్మ్ చాలా బాగుంది అంది మత్తుగా
..

అప్పుడే